11
CENNIK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
serwiszglossie

Terapia indywidualna
80 zł      
Konsultacja 80 zł       
Grupowe zajęcia rozwojowe i terapeutyczne 130zł
Wydawanie opinii 100 zł
Terapia rodzin i par 100 zł                   

 

Cennik, usługi psychologiczne,