11
CENNIK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
serwiszglossie

Terapia indywidualna
70 zł      
Konsultacja 100 zł       
Grupowe zajęcia rozwojowe i terapeutyczne 130zł
Wydawanie opinii 50 zł
Terapia rodzin i par 100 zł                   

 

Cennik, usługi psychologiczne,