10
OFERTA
serwiszglossie

  • Terapia  krótkoterminowa (TSR) - skoncentrowana na rozwiązaniach skierowana do osób indywidualnych, rodzin i par
  • Psychoterapia Dzieci i Młodzieży
 
  • Psychoedukacja rodziców w zakresie wychowywania
 
  • Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży
 
  • Szkolenia i warsztaty grupowe
 
  • Interwencja kryzysowa, trauma i urazy psychiczne
 
  • Pomoc ofiarom przemocy
 
  • Porady i konsultacje
 
 

 

Terapia, TSR, rozwiązaniach, osób indywidualnych, do rodzin i par porady i konsultacje,psychoedukacja rodziców, psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży szkolenia i warsztaty grupowe, interwencja kryzysowa, trauma i urazy psychiczne, pomoc ofiarom przemocy wsparcie psychologiczne osób dotkniętych chorobą nowotworową. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY