10
Trening umiejętności społecznych u dzieci
serwiszglossie

Zapraszam dzieci do wzięcia udziału w grupowych warsztatach doskonalących umiejętności społeczne tj. trening modyfikowania kontrowersyjnych zachowań na zachowania aprobowane społecznie. 

 Obszary pracy następujących umiejętności:    

  1. Przestrzegania zasad poprawnej komunikacji
  2. Umiejętności współpracy w grupie 
  3. Rozwiązywania konfliktów
  4. Rozpoznawania i nazywania emocji
  5. Odreagowania napięć emocjonalnych
  6. Radzenia sobie ze stresem - relaksacja

Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu
w naszym Centrum Psychologicznym
 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH U DZIECI, Przestrzegania zasad poprawnej komunikacji,Umiejętności współpracy w grupie, Rozwiązywania konfliktów, Rozpoznawania i nazywania emocji, Odreagowania napięć emocjonalnych, Radzenia sobie ze stresem - relaksacja