10
Psychologia studia
serwiszglossie

Uczelnie prowadzące studia psychologiczne, to:

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (psychologia stosowana)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii oraz Wydziały Zamiejscowe w Sopocie, we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Instytut Psychologii
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Psychologii
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk o Wychowaniu